rejestracja starego auta

Stosy dokumentów, wizyty w urzędach, formalności – tak dla większości wygląda rejestrowanie nowo nabytego samochodu. Tymczasem wiele urzędów wprowadza udogodnienia, zdalnie pobierane formularze czy powiadomienia systemowe. Mimo tego trzeba zachować czujność. Na co zwrócić uwagę przy rejestracji samochodu? Podpowiadamy.

Rejestracja samochodu kupionego w salonie jest łatwa. Praktycznie wszystkie dokumenty otrzymuje się od dilera. Do nas należy tylko ich wypełnienie i zaniesienie do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w urzędzie.

Jeśli kupujemy samochód używany, formalności mamy nieco więcej. Po pierwsze, na przerejestrowanie samochodu mamy 30 dni od dnia zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W tym czasie również sprzedający informuje o fakcie zbycia swój urząd.

Jak przygotować się do przerejestrowania samochodu?

Aby sprawnie przerejestrować samochód, musimy zebrać komplet dokumentów. Wymagane jest posiadanie:

 • oryginału umowy kupna-sprzedaży samochodu lub wystawionej przez sprzedającego faktury VAT
 • karty pojazdu-jeśli została wydana
 • dowodu rejestracyjnego
 • ważnego przeglądy technicznego pojazdu
 • dotychczasowych tablic
 • dowodu na posiadanie ubezpieczenia OC
 • dowodu osobistego właściciela samochodu
 • jeśli samochód rejestruje osoba trzecia, jej dowodu tożsamości oraz odpowiedniego pełnomocnictwa właściciela samochodu
 • jeśli rejestrujesz samochód firmowy, musisz mieć KRS oraz zaświadczenie z CEiDG
 • cudzoziemiec rejestrujący samochód musi mieć dowód osobisty lub paszport
 • jeśli cudzoziemiec mieszka na stałe poza krajami UE, musi posiadać wizę lub kartę stałego pobytu

Jeśli samochód kupiliśmy za granicą, konieczne jest posiadanie dowodu opłaconej akcyzy, potwierdzenia uiszczenia opłaty recyklingowej oraz tłumaczenie dokumentów przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Tak przygotowany komplet dokumentów należy złożyć w Wydziale komunikacji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania właściciela rejestrowanego pojazdu. Przy wnoszeniu wniosku trzeba uiścić odpowiednią opłatę.

Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu?

Każdy sprzedający powie, że przerejestrowanie to rzecz prosta i tania. Jak więc wyglądają realne koszty tej operacji?

Koszty rejestrowania samochodu przedstawiają się następująco?

 • tablica rejestracyjna 80 zł
 • tablica rejestracyjna w wybraną rejestracją od 1000 zł
 • dowód rejestracyjny 48 zł
 • czasowy dowód rejestracyjny 12 zł
 • znaki legalizacyjne 11 zł
 • naklejka na szybę 16,50 zł
 • opłata skarbowa w znaczkach skarbowych 5 zł + 50 gr za każdy załącznik
 • opłata ewidencyjna przy samochodzie z tego samego powiatu 2 zł
 • opłata ewidencyjna dla samochodu z salonu 4 zł
 • opłata ewidencyjna dla samochodu zakupionego w innym powiecie 5 zł

W przypadku samochodów zakupionych poza granicami kraju musimy zapłacić dodatkowo:

 • opłatę recyklingową 500 zł
 • opłatę za kartę pojazdu 75 zł
 • podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 2 proc. wartości auta
 • akcyzę w wysokości zależnej od pojemności silnika oraz rocznika auta od 3,1% do 65%
 • zwolnienie z VAT dla samochodu sprowadzanego 150 zł
 • opłatę za przegląd na terenie kraju 160 zł
 • opłatę za tłumaczenie dokumentów ok. 150-200 zł

Średnio wychodzi, że koszt zarejestrowania samochodu w obrębie tego samego powiatu wynosi ok. 180 zł, przy standardowej rejestracji. Dodatkowo, jeśli nie posiadamy karty pojazdu, kwota ta wzrośnie o 75 zł.

Znacznie droższe jest rejestrowanie auta z zagranicy, warto więc przeanalizować opłacalność tego posunięcia.

Z „miękkim dowodem” pojeździsz miesiąc

Po przejściu wszystkich procedur w Wydziale Komunikacji otrzymasz nowe tablice rejestracyjne oraz tzw. miękki dowód rejestracyjny. Maksymalnie posłuży ci on około miesiąca. Z reguły dowody stałe urzędy przesyłają do odbioru już po 14 dniach od daty wystąpienia o nie.

Aby otrzymać stały dowód rejestracyjny, przy jego odbiorze trzeba posiadać kartę pojazdu, pozwolenie czasowe i polisę OC, do ewentualnego wglądu przez urzędnika.

Szerokiej drogi

Po miesiącu masz już nowe tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, przegląd, OC, AC i wszystko, co chcesz sobie dodatkowo opłacić. Możesz jechać. Samochód wreszcie i w stu procentach jest Twój.